متغیرهای دخیل در شکل گیری جنبش نرم افزاری
41 بازدید
محل نشر: مجله ی معرفت شماره 76
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی